1. Doradztwo w zakresie Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w kontekście zmiany ustawy o odpadach (wykonanie koncepcji wraz z projektem instalacji MBP oraz jej finansowaniem).
  1. Doradztwo w zakresie opracowania układu instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – mechaniczne oraz biologiczne (w tym analiza rynku dostawców, możliwość negocjacji cen, przygotowanie umowy handlowej itp.).
  2. Doradztwo w zakresie budowy oraz rozwoju działalności handlowej podmiotów – rozwijanie aktywności firm w sektorze odbioru odpadów przemysłowych, surowców wtórnych (przygotowywanie kalkulacji, ofert handlowych – w połączeniu z możliwością zbytu) – wiele firm komunalnych koncentruje się jedynie na odpadach komunalnych pomijając surowce wtórne bądź przemysłowe – możemy wspomóc w  przygotowaniu oferty kompleksowej obsługi firm co w znaczny sposób podnosi konkurencyjność firmy na rynku.