Fineo Sp. z o. o. sp. k.

Siedziba w Gdyni
Ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia

tel. (58) 699 28 23
fax (58) 699 28 20

e-mail: biuro@fineo.com.pl