slider image

Fineo specjalizuje się w proekologicznych rozwiązaniach innowacyjno-rozwojowych. Głównie zajmuje się zagospodarowaniem surowców wtórnych i odpadów oraz budowaniem strategii z zastosowaniem innowacyjnych technologii w zakresie gospodarki odpadów dla zakładów komunalnych i innych podmiotów. Ponadto opracowuje innowacyjne rozwiązania w zakresie opracowania układu instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań do odzysku energetycznego oraz do produkcji paliw alternatywnych.

Nasza oferta obejmuje

  1.   Odbiór i zagospodarowanie surowców wtórnych

    • makulatury (wszelkiego rodzaju tektura falista, gazeta itp.)
    • folii (LDPE, PE)
    • plastik HDPE (chemia gospodarcza)
  2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych oraz komunalnych innych niż niebezpieczne z zastosowaniem do odzysku energetycznego.

Potwierdzamy Karty Przekazania Odpadów oraz dostarczamy Dokumenty Potwierdzające Odzysk i Recykling.

Napisz jeśli masz pytania

Twój e-mail

lub Twój telefon

Twoja wiadomość