FINEO Engineering jest marką Spółki Fineo sp. z o.o., która powstała w czerwcu 2010 roku.

Wszystkie działania merytoryczne opieramy na dwóch podstawowych filarach czyli jakości i terminowości w realizacji zobowiązań dla naszych Klientów. Nasz zespół zbudowaliśmy w oparciu o zaufanie i stałą współpracę, doświadczonej kadry, która rozwiązuje problemy naszych Klientów w sposób profesjonalny opierając się na wiedzy połączonej z pasją tworzenia rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem wymagań stawianych przez naszego Klienta. Nawet wówczas, gdy wymagania te dotyczące rozwiązań nie gwarantują najwyższej jakości realizowanych przez nas usług w toku dialogu wewnętrznego staramy się zaprezentować rozwiązania alternatywne, tak aby nasz Klient miał świadomość wariantowego wyboru i na podstawie rzetelnie przygotowanego porównania mógł dokonać optymalnego dla siebie wyboru!

Nasze rozwiązania uwzględniają nie tylko nakłady na przygotowanie i realizację przedsięwzięć ale również oparte są na analizie nakładów na utrzymanie zakładanych efektów przedsięwzięcia w pełnym cyklu życia (trwałości projektu). Potrafimy i chcemy również doradzać naszym Klientom w zakresie jak przygotować rozwiązanie docelowe w sposób najkorzystniejszy z punktu widzenia rzeczywistej wartości produktu końcowego, doradzając jak skutecznie zarządzać tą wartością aby osiągnąć najkorzystniejszy wskaźnik efektywności społecznej i ekonomicznej w planowanym okresie trwałości projektu (okres eksploatacji).

Zakładając obsługę potrzeb naszych Klientów pod klucz, mamy doświadczenie i możemy zaoferować w miarę zdiagnozowanych potrzeb, kreowanie pozytywnego wizerunku przedsięwzięć (Projektów). Jest to szczególnie ważne działanie, które umożliwia zbudowanie w świadomości docelowej grupy użytkowników, zaufania do zamierzeń naszego Klienta opartego na rzetelnej informacji. Cel ten osiągamy prowadząc merytoryczny dialog społeczny zarówno na etapie programowania i przygotowania Projektu jak również na etapie ich realizacji samego przedsięwzięcia. Dialog ten jest poszerzoną formą konsultacji społecznych z profesjonalnie przygotowanymi raportami, mającą na celu zdiagnozowanie i uwzględnienie sposobu obsługi potrzeb postulowanych przez użytkowników lub zaprezentowanie im alternatywnego sposobu rozwiązania ich problemów. Wszelkie nasze działania staramy się opierać na wzajemnym zaufaniu stron i z uwzględnieniem w możliwie najszerszym zakresie reguł uniwersalnego projektowania przedsięwzięć.

Opierając się na bogatym doświadczeniu naszej kadry Ekspertów wierzymy, że realizując projekty prospołeczne i przedsięwzięcia celu publicznego, takie podejście jest szczególnie istotne gdy dotyczy procesów przemian jakościowych powiązanych z tworzeniem, rewitalizacją lub skutecznym zarządzaniem jakością funkcjonalno-użytkową i estetyką przestrzeni publicznej miast.

 Jeśli nie jest Państwu obojętna jakość i trwałość rozwiązań połączona z rzetelną analizą funkcjonalno – użytkową opartą na wartości przygotowanych rozwiązań w cyklu ich życia:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!