O nas


O nas

Fineo Engineering bazując na szerokim i długoletnim doświadczeniu kadry eksperckiej, wspiera swoich klientów w obszarach:

  • infrastrukturalnych (uzbrojenie terenów, sieci infrastrukturalne, systemy transportowe)
  • budowlanych (obiekty przemysłowe, kubaturowe, drogi, ulice, lotniska i koleje i obiekty inżynierskie)
  • w zakresie poprawy przestrzeni publicznej miast (projektowanie uniwersalne i rewitalizacja przestrzeni)
  • w obszarze inżynierii ruchu oraz inżynierii wartości